Algemene voorwaarden

1. Definities
Product: Dit zijn de artikelen die in de webshop van Cool4pets worden aangeboden.
Koper / klant: de persoon die deze webshop bezoekt en hier een of meerdere producten aanschaft. Deze persoon dient een minimum leeftijd van 18 jaar te hebben, of moet een akkoord met de ouders of voogd hebben.

2. Algemeen
2.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen Cool4pets en de klant. Tenzij anders overeengekomen zijn enkel deze algemene voorwaarden van toepassing en worden andere algemene voorwaarden uitgesloten.
2.2. Cool4pets heeft het recht om steeds aanpassingen te doen aan de algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

3. Prijzen
3.1. Alle in de webshop vermeldde prijzen zijn in euro, exclusief 6% of 21% BTW en exclusief verzendkosten.
3.2. Deze prijzen kunnen ten allen tijde aangepast worden, Cool4pets kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele typfouten.

4. Betaling
Betaling dient binnen 5 werkdagen na bestelling op een van onderstaande rekeningen van Cool4pets te staan, indien dit niet het geval is wordt de bestelling automatisch geannuleerd en wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht.
KBC Rekeningnummer: 731-0192853-89
IBAN: BE45 7310 1928 5389
BIC: KREDBEBB

BNP Paribas Fortis Rekeningnummer: 001-5872361-57
IBAN: BE09 0015 8723 6157
BIC: GEBABEBB


5. Levering
5.1. Leveringen gebeuren uitsluitend aan dierenspeciaalzaken, trimsalons, dierenartsen en inkooporganisaties in alle landen van de Europese Unie met uitzondering van Cyprus en Malta.
5.2. Alle artikelen worden opgestuurd mits betaling van verzendkosten.
5.4. Na het definitief maken van de bestelling zal Cool4pets de bestelling zo spoedig mogelijk opsturen. Een geschatte levertijd wordt u via mail meegedeeld.
5.5. Cool4pets behoudt zich het recht een bestelling te weigeren, of een bestelling incompleet uit te leveren. De klant zal hierover een e-mail ontvangen van Cool4pets. Uiteraard worden eventueel te veel betaalde artikelen terugbetaald.
5.6. Cool4pets is niet aansprakelijk indien een aan huis geleverd pakket retour komt door een adresfout. Let er dus altijd op dat u het juiste adres opgeeft. De naam van de bestemmeling op het pakket moet ook steeds overeenkomen met de naam op de postbus en deurbel.
5.7. Cool4pets streeft er naar om alle artikelen in de webshop op voorraad te hebben. Indien dit niet het geval is krijgt u een melding bij het afrekenen. Indien de producten niet voorradig zijn wordt u van de geschatte levertijd op de hoogte gebracht per mail.
5.8. Voor het verzenden van uw bestelling probeert Cool4pets zoveel mogelijk dozen opnieuw te gebruiken. Als opvulmateriaal gebruiken ze versnipperd oud papier. Op deze manier houden ze de ecologische voetafdruk zo klein mogelijk.

6. Retouren
6.1. Nadat de klant de door hem bestelde producten heeft ontvangen, heeft hij de bevoegdheid om binnen de 14 dagen na ontvangst van het product de onderliggende overeenkomst met Cool4pets te ontbinden. 
6.2. Indien de klant de overeenkomst op grond van artikel 6.1. wenst te ontbinden, dient de klant dit tijdig via e-mail aan Cool4pets te laten weten. De klant neemt de kosten voor het terugsturen van de producten op zich.
6.3. Cool4pets behoudt zich steeds het recht om geretourneerde of teruggebrachte producten te weigeren of slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag terug te storten.
Dit geldt in volgende gevallen:
- het product werd door de klant beschadigd
- wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds geopend of gebruikt zijn

7. Garantie
Garantie is niet van toepassing op voeding, snacks en aanverwante producten waar geen garantie op gegeven kan worden.

8. Aansprakelijkheid
8.1. De koper is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de door hem bestelde producten.
8.2. Cool4pets kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer het niet mogelijk is om de bestelde producten te leveren.
8.3. Cool4pets is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de klant of derden verband houdend of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de producten.
8.4. Cool4pets is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website.

9. Klachten
Bij klachten kunt u Cool4pets steeds contacteren via deze website.

10. Copyright
Niets van deze site mag zonder toestemming van Cool4pets vermenigvuldigd of gekopieerd worden.

11. Bedrijfsgegevens
Cool4pets BV
Baan 42
2990 Wuustwezel (België)
Ondernemingsnummer: BE 0816 982 597